רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1503. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

 • על בלאי מכללי ההגה.
 • על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו.
 • על כושר הבלימה של בלמי הרכב.
 • על מהירות הרכב ועל שחיקת הצמיגים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1508. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

 • התחממות ובלאי מואץ של צמיגי הרכב.
 • חימום יתר של מנוע הרכב.
 • עבירה על חוק הביטוח.
 • עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1509. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

 • בהפסקה קצרה ובארוחה דשנה – אלו יפיגו את העייפות למשך תקופה ארוכה, להגברת הבטיחות.
 • בפעילות גופנית המפיגה את העייפות למשך שעות רבות.
 • במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות ארוכות למנוחה במשך שעות הנהיגה.
 • בנהיגה במהירות נמוכה עד להפגת העייפות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1510. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?

 • יכולה, לזמן קצר.
 • יכולה להפיג את העייפות לחלוטין.
 • יכולה, לזמן ארוך.
 • בהחלט, ולזמן ארוך – והיא עדיפה ממנוחה מחוץ לרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1515. מה הם ״השטחים המתים״?

 • הפרעות לראיית הנהג לאחור.
 • כל השטחים שמסביב לרכב, שבהם אין הנוהג ברכב יכול להבחין בהימצאותם של עוברי דרך אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.
 • השטח שבקדמת הרכב בלבד, שבו הנהג מתקשה להבחין בהימצאות הולכי רגל.
 • השטח בחלקו האחורי של הרכב בלבד, שבו הנוהג ברכב אינו יכול להבחין בכלי רכב אחרים – לא במבט, לא במראות ולא בכל אמצעי אחר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1518. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?

 • להפעיל מגבים ולפתור תשבץ היגיון.
 • לעצור ולנוח.
 • להפעיל פנסי ערפל.
 • להתאים את המהירות למצב העייפות (לנסוע לאט יותר ככל שהנהג עייף יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1523. נהג רכב המגיע לגשר צר:

 • יאט בהתקרבו לגשר וכאשר הוא עובר עליו.
 • יעבור את הגשר במהירות המרבית כדי לאפשר לרכב הבא מולו לעבור אותו בלי עיכובים.
 • יגביר את מהירותו בהתקרבו אל הגשר וייסע לאט על הגשר – להגברת הבטיחות.
 • יעצור לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך יעבור אותו במהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1529. כיצד תנהג רכב בכביש רטוב?

 • לחץ על דוושת המצמד לסירוגין.
 • כמו בכביש יבש. אין הבדל.
 • הגבר מהירות עד לסיום הקטע הרטוב – להגברת הבטיחות.
 • האט ונהג במהירות המתאימה, לפי הנסיבות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1531. כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול:

 • שמור על מרחק קטן ביותר מהרכב שלפניך.
 • בעלייה – שמור על מרחק קטן; בירידה – שמור על מרחק כפול.
 • שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך רק כשהוצב תמרור "סכנה כללית".
 • שמור על מרחק גדול מן הרגיל מהרכב הזה, כדי למנוע תאונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1532. מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?

 • המרחק הדרוש תלוי רק במהירות המרבית המותרת באותו הקטע.
 • מהירויות שני כלי הרכב, של העוקף ושל הנעקף.
 • רק מהירות הרכב העוקף. מהירות הרכב הנעקף אינה משפיעה כלל.
 • רק מהירות הרכב הנעקף. מהירות הרכב העוקף חשובה אך אינה משפיעה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |