רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1534. כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה?

 • יפעיל פנסי ערפל וימשיך בנסיעה רגילה – בייחוד ברכב בעל שטח צד גדול.
 • יאט ויתאים את מהירות נסיעתו ליכולת השליטה ברכב – בייחוד ברכב בעל שטח צד גדול.
 • יש להימנע מנהיגה בדרכים שיש בהן רוח צד או לעצור בשול עד שהרוח תשכך.
 • יגביר את מהירות הנסיעה כדי להיות מושפע מרוח צד זמן קצר ככל האפשר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1542. נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:

 • לבזבוז חשמל.
 • לקלקול המצבר.
 • לסינוור נהגים אחרים.
 • לנזק בכושר הראייה של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1550. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:

 • לחפש מקום בטוח למנוחה ולתנומה קלה באופן שלא יפריע לתנועה.
 • לאכול ארוחה דשנה ולהימנע משתייה.
 • להאזין לרדיו, אך לא למוסיקה מרגיעה.
 • לפתוח את החלון שלצדו, לזרימת אוויר.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1554. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':

 • מתכננים להמתין שעה לאחר הבילוי, ואז יהיה אפשר לנהוג ללא חשש.
 • קובעים מראש מי ינהג ברכב, והוא לא ישתה משקאות אלכוהוליים.
 • קובעים כי לאחר הבילוי ינהג ברכב הנהג המנוסה ביותר, בין ששתה ובין שלא שתה.
 • קובעים כי לאחר הבילוי ינהג מי ששתה פחות אלכוהול מכולם.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1555. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:

 • נסה לעקוף אותו כדי להשאיר אותו מאחור.
 • שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך (לפי שיטת שמירת מרחק – 22, 21).
 • עצור מיד כשאתה מבחין באורות הבלימה של הרכב שלפניך, בלי קשר למרחק ממנו.
 • החזק רגל על בלם הרגל דרך קבע כדי שגם אתה תוכל לעצור אם יהיה הצורך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1558. כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר (פנצ'ר) באחד הצמיגים ברכבו?

 • ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום במתינות את הרכב.
 • יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום במתינות את הרכב.
 • ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את הרכב.
 • יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1559. כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שמוטב לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים, כדי שלא יסונוור.
 • להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני השמש.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1563. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שכדאי לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה הראייה הקיים.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים.
 • להאיץ את נסיעתו עד שיגיע למקום מוצל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1564. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

 • הפעל אורות גבוהים כדי להתגבר על הסינוור של הרכב שמולך.
 • המשך בנסיעה באורות נמוכים במהירותך הקודמת, באותו מסלול נסיעה ובאותה מהירות.
 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי להקטין את משך זמן הסינוור.
 • האט והיצמד לימין ככל האפשר – אל תביט לתוך האורות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1580. לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:

 • ללחוץ יחד על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד ואז לשלב את ההילוך הנדרש.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת המצמד.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת הדלק.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת הבלמים.

| «C1» | «В» |