רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1598. כאשר הראות לקויה:

 • היצמד לרכב הנוסע לפניך כדי להיעזר באורות שלו.
 • סע במהירות הרגילה, אך היה ערני ודרוך כל הזמן לצורך עצירת חירום.
 • האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן הרגיל מהרכב שלפנים
 • שמור על ימין הדרך והאץ את הרכב, עד לאחר שהראות תתבהר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1608. כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?

 • שדה הראייה שלו יפגע.
 • ייגרם סינוור עצמי של הנהג.
 • פנסי חזית לא נקיים לא ישפיעו כלל על הנהג בעת הנהיגה.
 • שדה הראייה שלו יגדל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1646. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

 • לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
 • לשימוש רצוף בבלמים אין השפעה כלשהי על הבלימה.
 • לקירור יתר על המידה של הבלמים ולבלימה חלשה מהנדרש.
 • לחימום הבלמים ולבלימה חזקה יותר מהנדרש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1679. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

 • עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול.
 • עליך לשלב להילוך סרק.
 • עליך לשלב להילוך גבוה.
 • עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1690. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

 • אין צורך בבדיקה כלשהי.
 • אם מערכת האורות פועלת כנדרש.
 • את תקינות פעולת מנוע הרכב.
 • אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1693. יכולת השליטה ברכב:

 • טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה.
 • משתפרת ככל שהמהירות גדלה.
 • אינה תלויה במהירות הנסיעה.
 • תלויה בתנאי הכביש בלבד ואינה תלויה בנהג או ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1695. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

 • לנקות את השמשות היטב.
 • לסנוור בחזרה את נהג הרכב הבא ממול בהבהובים קצרים, ככתוב בחוק.
 • להוריד את סך השמש.
 • להרכיב משקפי שמש – רצוי כהים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1697. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

 • חובת הזהירות חלה רק במקרה של סינוור.
 • אין חובת זהירות מיוחדת בחושך.
 • חובת הזהירות חלה רק בתנאים של ערפל וגשם.
 • כי הראייה (ראות ונראות) מוגבלת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1699. מראה פנורמית:

 • משקפת בדיוק (אינה מגדילה ואינה מקטינה) את העצמים המשתקפים בה.
 • יקרה מאוד, ולכן משתמשים בה רק באוטובוסים.
 • גורמת לעצמים המשתקפים בה להיראות קטנים יותר ורחוקים.
 • מגדילה את העצמים המשתקפים בה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1701. סכנת החלקה בכביש רטוב:

 • זהה לסכנת החלקה בכביש יבש.
 • גדולה יותר ככל שהצמיגים חדשים יותר.
 • גדולה יותר ככל שנוסעים לאט יותר.
 • גדולה יותר ככל שנוסעים מהר יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |