רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

1765. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

 • לייצב אותה במצב הנמוך ביותר האפשרי.
 • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.
 • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקו התחתון של עורף הנהג.
 • השפה התחתונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.

| «C1» | «В» |

1773. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

 • "הגשם הראשון" אינו שונה מגשם רגיל ולכן אין הבדל ברמת הסיכון.
 • "הגשם הראשון" גורם לכביש להיות חלק עקב האבק והלכלוך שהצטבר עליו.
 • "הגשם הראשון" מסוכן רק בגלל הרוח השואפת להסיט את .הרכב ממסלולו
 • "הגשם הראשון" משפר את האחיזה של הצמיגים בכביש וגורם לשחיקת צמיגים מהירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1790. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

 • כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
 • אלכוהול פוגע בכושר השיפוט של הנוהג; סמים אינם פוגעים.
 • סמים פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג; אלכוהול – לא.
 • לא. שניהם אינם פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1791. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

 • בזמן ערפל.
 • בכביש יבש וחם.
 • בגשם ראשון או כשיש בוץ או שמן על הכביש.
 • בכביש צר בעלייה תלולה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |