רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות בטיחות

0806. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

 • הדבר מאריך את זמן- התגובה ומשפר בכך את הבטיחות.
 • הדבר מקצר מאוד את זמן התגובה של הנהג ומשפר את הבטיחות.
 • היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק ולפגיעה חמורים יותר.
 • למהירות גבוהה אין השפעה על תוצאת התאונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0807. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

 • התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
 • נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים מסביב.
 • נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן חיוניות לנהיגה.
 • נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג, בתנאי שאינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0808. בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?

 • הזמן העומד לרשות הנהג להגיב נכון על אירועים בדרך מצומצם מאוד.
 • אין בעיה כלל: מחקר הוכיח שמהירות גבוהה מאוד תורמת לנהיגה רגועה ושלווה.
 • זמן התגובה שלו מתארך מאוד.
 • זמן התגובה שלו הנהג יורד והדבר מסוכן לנסיעתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0809. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

 • אין קשר. מרחק העצירה קבוע ואינו תלוי במהירות הרכב.
 • ככל שמהירות הרכב גבוהה יותר, כן יקטן מרחק העצירה.
 • ככל שמהירות הרכב נמוכה יותר, כן יגדל מרחק העצירה.
 • כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0810. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

 • המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
 • המרחק שעובר הרכב מהרגע שבו מגיב הנהג לסכנה ועד לרגע שהוא לוחץ על דוושת הבלמים של הרכב.
 • המרחק הנחוץ לעצירה במהירות מסוימת.
 • המרחק שעובר הרכב מתחילת הבלימה ועד שהרכב נעצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0811. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

 • ממוצע מרחק הבלימה ומרחק התגובה של הנהג.
 • סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
 • סכום מרחק הבלימה והרווח עד לרכב שלפנים.
 • סכום מרחק ההחלטה ומרחק הביצוע של נהג סביר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0812. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

 • מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
 • מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל לפעול בתגובה לסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0813. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

 • מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל ללחוץ על דוושת הבלם.
 • מהרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
 • מרגע זיהוי סכנה עד שהתחילה בלימת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0814. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

 • למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
 • לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה.
 • במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער.
 • רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די הצורך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0815. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

 • מרחק המונע כניסת רכבים אחרים לתוכו.
 • כל מרחק שבו נוכל לראות את גלגליו האחוריים של הרכב שלפנינו בזמן הנסיעה.
 • מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
 • כל מרחק שיאפשר לנו לראות היטב את המתרחש לפני הרכב הנוסע לפנינו, בכל עת.
3815

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |