רכב משא כבד «C»

שאלות בטיחות

0852. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

 • האט, היצמד לימין והבט על הקו הצהוב או על שפת הכביש הימנית.
 • עצור בימין הדרך והפעל את אורות החנייה עד שיחלוף הרכב הבא ממול.
 • הפעל את האור הגבוה כדי לשפר את שדה ראייתך.
 • צפור בחזקה כדי להתריע בפני הנהג ממול כי הוא מסנוור אותך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0853. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

 • על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק, ונסיעה במהירות גבוהה בהתאם.
 • בעזרת שימוש באור ערפל אחורי, המחזק את אלומת האור.
 • על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
 • בעזרת זרקור נוסף, שישמש לאיתור מפגעים בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0854. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

 • על ידי כיוון המראה הפנימית למצב "לילה".
 • על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה ונסיעה בימין הכביש.
 • על ידי כיוון נכון של אלומת פנסי החזית והבהוב לנהג שממול.
 • על ידי הפעלת מגבי השמשות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0855. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

 • הספק (כוח) המנוע יורד ואתו יורד כושר הבלימה.
 • התחממות ובלאי מואץ של הצמיגים הקדמיים.
 • אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות רבות לנהג בריא.
 • עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0856. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

 • נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע הביתה מוקדם.
 • במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
 • בעזרת קפה שחור, הפותר כל בעיה.
 • הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך תקופה ארוכה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0857. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?

 • כן. הפסקה קצרה תמנע את העייפות לחלוטין.
 • כן – לפרק זמן קצר.
 • כן. הפסקה של כמה דקות מאפשרת נהיגה רצופה במשך שעות רבות.
 • לא. הפסקה קצרה אינה יעילה כלל בהקטנת העייפות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0858. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?

 • מחזית הרכב, כשפני הנהג אל מול התנועה.
 • אין חשיבות לכיוון הגישה של הנהג אל הרכב, כי אסור לנהגים אחרים לסכן נהג הנכנס לרכבו.
 • מאחורי הרכב, כשגב הנהג אל התנועה, ומהדלת הימנית – שם אין סיכון מצד התנועה בכביש.
 • מאחורי הרכב, כשגבו לתנועה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0859. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

 • בדיקת מצב ידית ההילוכים.
 • התנעה וחימום הרכב.
 • כיוונון המושב, ההגה, המראות ומשענות הראש.
 • חגירת חגורות בטיחות.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0861. מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

 • את הגלגל האחורי ואת השטח שלפניו.
 • כל רכב מצדו הימני של הרכב, הנמצא בתנועה.
 • כל רכב הנמצא מצדו השמאלי של הרכב, וכן הולכי רגל.
 • את קצה דופן הרכב ואת הדרך שבצדי הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0862. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

 • שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו.
 • שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת.
 • שברכב נמצאים נורות ונתיכים (פיוזים) חלופיים.
 • שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו התקינה של הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |