רכב משא כבד «C»

שאלות בטיחות

1738. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:

 • רד לשול ועבור את הרכב מימינו.
 • עליך לעוקפו במהירות כדי להקטין את הסכנה.
 • עליך לצפור ולעקוף את הרכב משמאלו.
 • האט את נסיעתך, סע במהירות סבירה והיכון לאפשרות עצירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1754. ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:

 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב בנסיעה קדימה בלבד.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר לפני הרכב.
 • המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מסביב הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1770. מערבל בטון הוא:

 • רכב ייעודי.
 • רכב שטח.
 • רכב משא.
 • אין הגדרה למערבל בטון.

| «C» |

1773. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

 • "הגשם הראשון" אינו שונה מגשם רגיל ולכן אין הבדל ברמת הסיכון.
 • "הגשם הראשון" גורם לכביש להיות חלק עקב האבק והלכלוך שהצטבר עליו.
 • "הגשם הראשון" מסוכן רק בגלל הרוח השואפת להסיט את .הרכב ממסלולו
 • "הגשם הראשון" משפר את האחיזה של הצמיגים בכביש וגורם לשחיקת צמיגים מהירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1790. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?

 • כן. שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג.
 • אלכוהול פוגע בכושר השיפוט של הנוהג; סמים אינם פוגעים.
 • סמים פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג; אלכוהול – לא.
 • לא. שניהם אינם פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1791. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

 • בזמן ערפל.
 • בכביש יבש וחם.
 • בגשם ראשון או כשיש בוץ או שמן על הכביש.
 • בכביש צר בעלייה תלולה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |