רכב משא כבד «C»

שאלות בטיחות

0810. מהו "מרחק העצירה" של רכב?

 • המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
 • המרחק שעובר הרכב מהרגע שבו מגיב הנהג לסכנה ועד לרגע שהוא לוחץ על דוושת הבלמים של הרכב.
 • המרחק הנחוץ לעצירה במהירות מסוימת.
 • המרחק שעובר הרכב מתחילת הבלימה ועד שהרכב נעצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0811. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

 • ממוצע מרחק הבלימה ומרחק התגובה של הנהג.
 • סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה.
 • סכום מרחק הבלימה והרווח עד לרכב שלפנים.
 • סכום מרחק ההחלטה ומרחק הביצוע של נהג סביר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0812. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

 • מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
 • מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל לפעול בתגובה לסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0813. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

 • מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל ללחוץ על דוושת הבלם.
 • מהרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
 • מרגע זיהוי סכנה עד שהתחילה בלימת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0814. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

 • למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
 • לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה.
 • במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער.
 • רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די הצורך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0815. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

 • מרחק המונע כניסת רכבים אחרים לתוכו.
 • כל מרחק שבו נוכל לראות את גלגליו האחוריים של הרכב שלפנינו בזמן הנסיעה.
 • מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
 • כל מרחק שיאפשר לנו לראות היטב את המתרחש לפני הרכב הנוסע לפנינו, בכל עת.
3815

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0816. מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

 • הרווח משפיע על שדה הראייה בנהיגה במצב של גודש תנועה בלבד ("פקקי תנועה").
 • שמירת רווח אינה קשורה כלל לשדה הראייה של הנוהג ברכב.
 • שמירת רווח משפיעה על שדה הראייה רק בנסיעה במהירויות גבוהות ובמזג אוויר סוער.
 • ככל שנשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו, כך ישתפר שדה הראייה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0817. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

 • שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך כרוכה בשימוש מתמיד בבלמים, ובכך תיגרם שחיקת בלמים מהירה.
 • ככל שהרווח מהרכב שלפנים קטן יותר, כן קטן בלאי הבלמים ויורדת צריכת הדלק.
 • שמירת רווח מתאים נחוצה רק לצורך מניעת תאונות, ואין לה השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק.
 • שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את צריכת הדלק של המנוע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0818. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

 • נהיגה כזו מעודדת נהגים אחרים להיכנס לרווח הנשמר מלפנים.
 • אין לשמירת רווח כל השפעה על אופי הנהיגה.
 • נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ, שאינה גורמת לעייפות ושמונעת סכנות.
 • נסיעה המחייבת התאמת המרחק שוב ושוב בכל עת, על פי תנאי השטח, ומעייפת את הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0819. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

 • ללחוץ לחיצה פתאומית ורצופה על דוושת הבלם.
 • להאיץ מיד, לברוח קדימה ולהגדיל את המרחק מאחור.
 • לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה, למניעת סכנת התנגשות מאחור.
 • אין מה לעשות. הנהג שמאחור תמיד אשם אם תיגרם תאונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |