רכב משא כבד «C»

שאלות בטיחות

0832. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

 • שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
 • שאין סימונים בצבע על השול.
 • התנאי היחיד החשוב הוא שמותר לעצור בשול.
 • שהשול סלול באספלט או בבטון.
3832

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0833. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

 • ירידה מהירה לשול הדרך ואחר כך הורדה הדרגתית של המהירות אחריה.
 • האטת הרכב למהירות נמוכה וירידה הדרגתית לשול.
 • אין "דרך נכונה": אסור לרדת מהכביש לשול נמוך.
 • ירידה מהירה לשול הדרך ועצירה במרחק קצר ביותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0834. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?

 • רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
 • במרחק שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
 • שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על הכביש.
 • מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש.
3832

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0835. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

 • הטיית הרכב למצב אלכסוני והפעלת אורות המצוקה ברכב.
 • מתן אות מתאים ועלייה בזמן קצר ככל האפשר.
 • בדיקת מצב התנועה בכביש, מתן אות מתאים ועלייה מתונה.
 • עלייה אלכסונית אל הכביש בזמן קצר ככל האפשר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0836. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?

 • סיבוב ההגה לעלייה לכביש בזווית 45 מעלות.
 • מתן אות במחוון הכיוון.
 • האצת הרכב למהירות הנסיעה של כלי הרכב בכביש.
 • התקרבות מהשול לשפת הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0837. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

 • תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב.
 • עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים.
 • צלצול בטלפון הנייד שברכב.
 • הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0838. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

 • סחרור הרכב כתוצאה מבלימה על סוגי מצע (דרך) בעלי מקדמי חיכוך שונים.
 • סחרור הרכב על הכביש כתוצאה מנעילת גלגלים קדמיים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה משימוש מופרז בבלמים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה מעודף לחץ אוויר בצמיגים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0839. מה הם המאפיינים של דרך הררית?

 • כבישים רחבים ובלתי מסומנים.
 • דרכים הרריות אף פעם אינן סלולות.
 • כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
 • ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים.
3839

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0840. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

 • השתחררות הגלגל בגלל שיפוע תלול בכביש.
 • אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
 • התחממות יתר של הצמיגים.
 • התחממות מנוע הרכב עקב שימוש מופרז בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0841. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

 • יש להמעיט בשימוש בבלמים ולהישאר בהילוך גבוה.
 • לא להחליף הילוכים לאורך הדרך ההררית.
 • רצוי להשתמש בבלמים ללא ניצול כוח בלימת מנוע הרכב.
 • יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך) ולהמעיט בשימוש בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |