טרקטור «1»

שאלות בטיחות

0847. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

 • עייפות הנהג.
 • בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
 • צמיגים לא שחוקים גורמים להחלקה.
 • כביש בעל מקדם חיכוך גבוה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0848. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

 • אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב.
 • התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם.
 • התחממות בלמי הרכב ושחיקתם.
 • הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0849. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

 • בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים.
 • על ידי סיבוב ההגה בחזקה ימינה ושמאלה, לייצוב הרכב.
 • על ידי אחיזת ההגה בחזקה בשתי הידיים.
 • בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0850. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

 • על ידי החזקת ההגה בחזקה בשתי הידיים ועל ידי נסיעה במהירות דומה למהירותם של יתר כלי הרכב בדרך.
 • בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על דוושת הבלם.
 • על ידי סיבוב ההגה ימינה לייצוב הרכב.
 • בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0851. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?

 • שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
 • תפקוד לקוי של הנהג עקב תאורה מחוץ לרכב.
 • ריבוי כלי רכב בסביבתו בשעות הלילה.
 • ירידה בהספק (כוח) המנוע עקב הפעלת מערכת התאורה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0852. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?

 • האט, היצמד לימין והבט על הקו הצהוב או על שפת הכביש הימנית.
 • עצור בימין הדרך והפעל את אורות החנייה עד שיחלוף הרכב הבא ממול.
 • הפעל את האור הגבוה כדי לשפר את שדה ראייתך.
 • צפור בחזקה כדי להתריע בפני הנהג ממול כי הוא מסנוור אותך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0853. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?

 • על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק, ונסיעה במהירות גבוהה בהתאם.
 • בעזרת שימוש באור ערפל אחורי, המחזק את אלומת האור.
 • על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת.
 • בעזרת זרקור נוסף, שישמש לאיתור מפגעים בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0854. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

 • על ידי כיוון המראה הפנימית למצב "לילה".
 • על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה ונסיעה בימין הכביש.
 • על ידי כיוון נכון של אלומת פנסי החזית והבהוב לנהג שממול.
 • על ידי הפעלת מגבי השמשות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0855. מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

 • הספק (כוח) המנוע יורד ואתו יורד כושר הבלימה.
 • התחממות ובלאי מואץ של הצמיגים הקדמיים.
 • אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות רבות לנהג בריא.
 • עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0856. כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה?

 • נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע הביתה מוקדם.
 • במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה.
 • בעזרת קפה שחור, הפותר כל בעיה.
 • הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך תקופה ארוכה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |