טרקטור «1»

שאלות בטיחות

0837. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

 • תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב.
 • עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים.
 • צלצול בטלפון הנייד שברכב.
 • הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0838. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

 • סחרור הרכב כתוצאה מבלימה על סוגי מצע (דרך) בעלי מקדמי חיכוך שונים.
 • סחרור הרכב על הכביש כתוצאה מנעילת גלגלים קדמיים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה משימוש מופרז בבלמים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה מעודף לחץ אוויר בצמיגים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0839. מה הם המאפיינים של דרך הררית?

 • כבישים רחבים ובלתי מסומנים.
 • דרכים הרריות אף פעם אינן סלולות.
 • כביש צר, פיתולים, עקומות חדות ושיפועים חדים.
 • ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים.
3839

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0840. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

 • השתחררות הגלגל בגלל שיפוע תלול בכביש.
 • אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
 • התחממות יתר של הצמיגים.
 • התחממות מנוע הרכב עקב שימוש מופרז בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0841. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

 • יש להמעיט בשימוש בבלמים ולהישאר בהילוך גבוה.
 • לא להחליף הילוכים לאורך הדרך ההררית.
 • רצוי להשתמש בבלמים ללא ניצול כוח בלימת מנוע הרכב.
 • יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך) ולהמעיט בשימוש בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0842. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

 • יש לנהוג בהילוך גבוה ולהמעיט בשימוש בבלמים, למניעת אבדן כושר הבלימה של הרכב.
 • יש לנהוג סמוך לקו-האמצע.
 • נאט ונצפור צפירה ארוכה ומתמשכת לפני כל עיקול בדרך.
 • ניסע בימין הקיצוני של הכביש, נדליק אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך.
3839

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0843. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?

 • מנוע הרכב שחוק ואין ביכולתו לייצב את הרכב.
 • בשל שימוש מופרז בהחלפת הילוכים.
 • כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח האחיזה של הצמיג בכביש.
 • כשיש שחיקה מהירה של המצמד ושל תיבת ההילוכים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0844. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

 • אף אחד מכוחות הטבע אינו פועל על הרכב בעת בלימה או האטה.
 • כוח ההתמדה: הכוח הגורם לרכב להמשיך בתנועתו.
 • הכוח הצנטריפוגלי: הכוח הפועל על הרכב בסיבובים.
 • כוח העילוי: הכוח המושך את הרכב כלפי מעלה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0845. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

 • כוח הכובד.
 • כוחות הטבע אינם פועלים על הרכב בסיבובים.
 • הכוח הצנטריפוגלי.
 • כוח ההתמדה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0846. מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?

 • כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
 • כל גורם המשפיע על ערנות הנהג.
 • גיל הרכב הגבוה.
 • תנאי הראות בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |