• בעוברך מתחת לגשר.
  • כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
  • בכביש דו-סטרי בעל ארבעה נתיבים.
  • בכניסה לנתיב האצה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |