• לעצור.
  • להאט.
  • לצפור.
  • להאיץ.
3144

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |