רכב פרטי נוסעים «B» ואופנוע «A,A1,A2»

שאלות תמרורים

0015. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

 • לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול.
 • האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש.
 • האיסור חל רק על עצירה בשול.
 • התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0093. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

 • תלוי בעומסי התנועה.
 • ארבע פעמים.
 • פעם אחת.
 • שלוש פעמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0153. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0180. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

 • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
 • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
 • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
 • עצור ותן זכות קדימה.
3180

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0181. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

 • עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה.
 • עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין, בדרך החוצה.
 • תן זכות קדימה לרכב (אחר) הנכנס או מתקרב לצומת מכביש אחר.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0182. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני קו העצירה וסמוך אליו.
 • אין חשיבות למקום העצירה, אך יש לעצור לפני הכניסה לצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, אבל לפני הצומת.
3182

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0183. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

 • במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).
 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני מעבר החצייה בכל מקרה.
 • לפחות עשרה מטרים לפני הצומת.
3183

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0184. מה מורה התמרור?

 • האט ותן זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
 • עצור ותן זכות קדימה.
 • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0186. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

 • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
 • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
 • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0215. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור בכל תנאי.
 • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
 • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
 • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |