רכב ציבורי «D,D1,D2,D3»

שאלות תמרורים

0413. מה פירוש התמרור?

 • דרך מפותלת.
 • תמרור הוריה: עקומת עקלתון.
 • לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • לפניך ירידה מסוכנת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0414. מה פירוש התמרור?

 • גודש תנועה לפניך.
 • מספר הנתיבים הולך וקטן.
 • הכביש הולך וצר מצד ימין.
 • גשר צר לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0415. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • המשך בנסיעה כרגיל. זכות הקדימה שלך על פני תנועה הבאה מנגד.
 • האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה.
 • אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב מבט במראות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0416. מה פירוש התמרור?

 • זהירות, אבנים מתדרדרות.
 • זהירות, פסי האטה לפניך.
 • עבודות בדרך.
 • עבודות ארכאולוגיות לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0417. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן הביצוע.
 • האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
 • נהג בזהירות. כביש משובש לפניך.
 • עבור את המקום במהירות בלי להפריע לעובדים בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0418. מה פירוש התמרור?

 • כניסה למנהרה.
 • כביש צר ונמוך.
 • הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
 • מחסום לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0419. מה פירוש התמרור?

 • קצה הנתיב לאופניים.
 • היזהר, תנועת אופניים בדרך.
 • נתיב חד-סטרי לאופניים.
 • שביל לאופניים בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0420. מה פירוש התמרור?

 • מקום מפגש מסילת ברזל.
 • מקום מפגש בדרך מהירה.
 • צומת קמץ לפניך.
 • צומת הצטלבות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0421. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

 • להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • לעבור את הצומת במהירות. שים לב לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת מימין.
 • לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת פנוי.
 • להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0422. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר.
 • לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • לא. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי בלבד.
 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |