טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0246. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

 • יש לך זכות קדימה על פני הולכי הרגל במעבר החצייה, ולכן המשך לצומת כרגיל.
 • האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא ממולך.
 • עצור עד להופעת האור הירוק ברמזור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0310. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

 • כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
 • משום ששני התמרורים חשובים פחות משאר התמרורים.
 • כדי לאפשר להולכי רגל להבחין בתמרורים המוצבים שלא בכיוון הליכתם.
 • משום ששני התמרורים חשובים יותר משאר התמרורים.
3310

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0349. מה משמעות התמרור?

 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • התחלת תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0355. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

 • 302
 • 124
 • 102
 • 301

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0358. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0359. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

 • 417
 • 145
 • 150
 • 416
3359

| «C1» | «C» | «1» |

0360. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

 • 208
 • 207
 • 117
 • 205
3360

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0361. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

 • 307
 • 145
 • 124
 • 620

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0362. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

 • 806
 • 821
 • 513
 • 101
3362

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |