טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0363. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

 • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
 • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
 • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
 • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
3363

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0365. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

 • 205
 • 115
 • 208
 • 119

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0367. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

 • 702
 • 122
 • 114
 • 705

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0368. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

 • 136
 • 135
 • 226
 • 306

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0369. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

 • 114
 • 145
 • 122
 • 121
3369

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0370. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
3370

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0371. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

 • 128
 • 134
 • 130
 • 133

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0372. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

 • 132
 • 131
 • 133
 • 128

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0374. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

 • 130
 • 134
 • 128
 • 133

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |