טרקטור «1»

שאלות תמרורים

1787. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

 • שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב עם אור אדום.
 • שים לב! מיד לאחריו יופיע אור צהוב מהבהב (לא יציב).

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1801. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

 • ס-130
 • ס-55
 • ס-31
 • ס-131

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1802. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

 • פ-151
 • ס-130
 • ס-131
 • ס-31

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1803. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

 • 127
 • 107
 • 151
 • 150

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |