טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0386. מה משמעות התמרור?

 • אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי.
 • אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות.
 • קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
 • אין לעקוף אוטובוס.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0387. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

 • 307
 • 303
 • 121
 • 301

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0390. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

 • 622
 • 145
 • 307
 • 504
3390

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0391. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
3391

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0393. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

 • 434
 • 433
 • 817
 • 432

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0394. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

 • 307
 • 130
 • 135
 • 132

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0395. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

 • 428
 • 205
 • 429
 • 431

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0396. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

 • 424
 • 426
 • 432
 • 504

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0397. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

 • 402
 • 618
 • 307
 • 401
3397

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0401. מטרתו של תמרור מודיעין:

 • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
 • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
 • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
 • לקבוע איסורים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |