טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0402. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

 • 815
 • 819
 • 513
 • 512

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0403. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

 • 310
 • 308
 • 504
 • 301

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0404. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

 • 302
 • 309
 • 308
 • 303

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0405. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

 • 701
 • 122
 • 703
 • 702

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0406. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

 • 703
 • 705
 • 702
 • 122

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0407. מה פירוש התמרור?

 • עבודות בכביש.
 • כביש משובש.
 • דרך הררית.
 • פסי האטה לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0408. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

 • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
 • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
 • ציית להוראות עובדי מע״צ.
 • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0409. מה פירוש התמרור?

 • סע שמאלה בלבד.
 • מותרת פניית פרסה.
 • דרך מפותלת.
 • עקומה (פנייה) חדה ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0410. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
 • צפור לפני הכניסה לעקומה.
 • היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט.
 • סע כרגיל. אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה ולמהירות היציאה ממנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0411. מה פירוש התמרור?

 • עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • עקומת עקלתון לפניך.
 • דרך צרה ומפותלת לפניך.
 • דרך מפותלת לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |