טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0422. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר.
 • לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • לא. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי בלבד.
 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0423. מה פירוש התמרור?

 • תמרור מודיעין: צומת מדורג ימינה.
 • בצומת, סע ימינה בלבד.
 • תמרור האוסר פנייה ימינה.
 • צומת הסתעפות ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0424. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

 • הנוסע ישר ימשיך בנסיעתו ויוודא כי כלי הרכב המתקרבים אל הכביש הישר נותנים לו זכות קדימה.
 • יש לעצור תמיד לפני הצומת ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין ומתכוונים לפנות שמאלה.
 • יש להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת ממול.
 • יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0425. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לרכב ציבורי בלבד.
 • לא. כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • לא. כללי מתן זכות קדימה נקבעים על פי לחץ התנועה.
 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור, זכות הקדימה תינתן לכלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0426. מה פירוש התמרור?

 • צומת קמץ לפניך.
 • רחוב ללא מוצא לפניך.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה.
 • תמרור הוריה: סע ימינה בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0427. היכן מוצב התמרור?

 • בתוך הצומת.
 • אחרי הצומת.
 • במרחק סביר מהצומת.
 • אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0428. מה פירוש התמרור?

 • צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
 • לפניך צומת קמץ שמאלה ואחריו צומת קמץ ימינה.
 • תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר מכן לרכב הבא משמאל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0429. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

 • לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • כן. על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • כן. יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל.
 • כן. זכות הקדימה היא שלך – אתה נוסע בדרך הראשית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0430. מה פירוש התמרור?

 • עבור את המעגל מצדו השמאלי.
 • מעגל תנועה לפניך.
 • על הנהגים הנוסעים בתוך המעגל לתת לך זכות קדימה בכניסתך למעגל.
 • אין זכות קדימה בכיכר הקרובה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0431. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה היא שלך.
 • האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה.
 • שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה.
 • עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל במהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |