טרקטור «1»

שאלות תמרורים

0375. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

 • 226
 • 220
 • 136
 • 306
3375

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0377. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

 • 135
 • 139
 • 150
 • 301
3377

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0378. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

 • 618
 • 145
 • 620
 • 308

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0380. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

 • 202
 • 203
 • 205
 • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0381. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

 • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
 • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
 • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
 • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0382. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

 • 123
 • 214
 • 215
 • 213

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0383. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

 • 424
 • 218
 • 407
 • 418
3383

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0384. מה ההבדל בין התמרורים?

 • אין הבדל ביניהם.
 • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
3384

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0385. מה משמעות התמרור?

 • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
 • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
 • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
 • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |