רכב משא קל «C1»

שאלות תמרורים


0452. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • עצור במרחק 12 מטרים מהמסילה, לבדוק אם מתקרבת רכבת.
 • כאשר רואים אורות רכבת, עצור 20 מטרים לפני המפגש.
 • האט והתכונן לעצירה אפשרית לפני המפגש.
 • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0453. מה פירוש התמרור?

 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
 • כאשר רואים את אורות הרכבת, יש לעצור שישה מטרים לפני המסילה.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-170 מטרים לפני המפגש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0454. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת הברזל, אם נדרש.
 • האט ועצור. מסילת רכבת 50 מטרים לפניך.
 • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
 • יש לעצור תמיד – במרחק של מטר אחד לפני מפגש מסילת הברזל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0455. מה משמעות התמרור?

 • העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד אחרי מפגש מסילת הברזל.
 • הגבר מהירות וחצה את מסילת הרכבת במהירות האפשרית. סיים עקיפה אחרי המפגש.
 • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 20 מטרים לפני המסילה ואל תנסה לעקוף.
 • עצור במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה, לבדוק אם רכב אחר אינו מנסה לעקוף אותך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0456. מה פירוש התמרור?

 • מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת.
 • מקום מפגש מסילת ברזל – שתי מסילות.
 • צומת הצטלבות לפניך.
 • אתר עבודות בכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0457. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש.
 • התכונן לעצור לפני הצומת.
 • כאשר אורות המחסום מהבהבים, הגבר מהירות ועבור את ההצטלבות.
 • עצור לפני המסילה בכל מקרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0458. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

 • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה.
 • האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
 • עבור את המסילה במהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0459. מה פירוש התמרור?

 • אתה מתקרב לתחנת רכבת.
 • מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
 • זהירות! מחסום רכבת.
 • מקום מפגש של מסילת ברזל. תנועת רכבות בשני הכיוונים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0460. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

 • לעצור ולהמתין להוראות של אתת/דגלן.
 • להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
 • להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה.
 • עבור את המסילה במהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0461. מה פירוש התמרור?

 • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
 • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
 • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
 • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |