אעל מנת להתחיל את התהליך להוצאת רישיון נהיגה, יש להגיש טופס בקשה מקוון להוצאת רישיון נהיגה - רש"ל 18 (טופס ירוק דיגיטלי) דרך אתר ממשל זמין.
הבקשה המקוונת תכלול מילוי הצהרת בריאות רפואית.

במידה והצהרת הבריאות תקינה, מגיש הבקשה נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המאושרות על ידי רשות הרישוי, יבצע בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך, ולאחריה תוצאת הבדיקה תדווח באופן מקוון לרשות הרישוי. בסיום ההליך יקבל מבקש הרישיון מסרון המאשר לו לגשת לבחינה העיונית (תיאוריה)

בצילום לרישיון נהיגה
נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המופעלות על ידי משרד התחבורה. יש להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה) ולהגיע באופן אישי להצטלם במקום.

גבדיקת ראייה
ניתן לבצע בדיקת ראיה אצל אופטומטריסט מורשה מטעם משרד הבריאות בלבד. האופטומטריסט יחתום על טופס הבקשה.

דעמידה בהצלחה במבחן עיוני (תיאוריה)
המבחן העיוני בודק שליטה בחוקי התנועה, תמרורים, תפעול הרכב וכללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך. לכל אחד מסוגי כלי הרכב יש מבחן עיוני המתאים לו.
מומלץ לגשת למבחן העיוני סמוך לתחילת לימודי הנהיגה.

העמידה בהצלחה במבחן מעשי (טסט)
המבחן המעשי הוא השלב האחרון לקראת קבלת רישיון הנהיגה. המבחן בודק שליטה בתפעול הרכב, התנהגות נכונה ובטוחה בדרך, פניות, חציית צמתים, עקיפה, חנייה, מהירות, שמירת מרחק, התחשבות בהולכי רגל ועוד.

מעקב אחר תהליך הוצאת רישיון הנהיגה
על מנת לאפשר לנבחנים לקבל מידע פרטני ואישי אודות תהליך ההתקדמות בהוצאת רישיון הנהיגה.


תשלום האגרות הנדרשות

כל אדם אשר מעוניין להוציא רישיון נדרש לשלם:

לטובת תלמידי נהיגה הסובלים מבעיות קשב וריכוז, ניתן למצוא באתר של "עמותת קוים ומחשבות " כלים להתמודדות ולהקניית יכולות לתלמידים אלו.