הקטלוג הדיגיטלי של לוח התמרורים מורכב מ- 273 תמרורים ו- 108 סמלים, ערוכים בעשרה חלקים (קבוצות) ע"פ חלוקה פונקציונלית. הקטלוג הדיגיטלי מיועד להכרת לוח התמרורים וללימוד נהיגה ואינו מהווה תחליף לאוגדן תקנות והנחיות להצבת תמרורים.