הקטלוג הדיגיטלי של לוח התמרורים מורכב מ- 256 תמרורים ו- 83 סמלים, ערוכים בעשרה חלקים (קבוצות) ע"פ חלוקה פונקציונלית. הלוח תואם גם את אמנת וינה משנת 1968 על עדכוניה, שישראל חתומה עליה, ואשר קובעת אחידות של התמרורים בכל הארצות החתומות על האמנה.