עקומות

תמרור 102

תמרור 103

תמרור 104

תמרור 105

תמרור 106

תמרור 107

תמרור 108

תמרור 903

תמרור 904