קשיים, מכשולים ועבודות בדרך

תמרור 101

תמרור 109

תמרור 110

תמרור 111

תמרור 112

תמרור 113

תמרור 127

תמרור 140

תמרור 141

תמרור 142

תמרור 143

תמרור 144

תמרור 146

תמרור 147

תמרור 148

תמרור 149

תמרור 150

תמרור 151

תמרור 152

תמרור 307