מיתון תנועה

תמרור 220

תמרור 221

תמרור 222

תמרור 223