תמרור 903

תמרור 903

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : עקומות אופקיות.

פירושו
אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
מזהירים בפני עקומות, דרכים מפותלות ופניות חדות (ימינה ו/או שמאלה), אשר מהווים מטרד/סכנה עד כדי הכרח להקטין את המהירות המעשית. הפסים האלכסוניים יוצרים יחד צורת "חץ" המסמן את כוון התפנית של הדרך .

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

באתרי עבודה, תמרורים אלה חשובים במצבים של עקומות "לחוצות" במקומות לא צפויים או לא נראים היטב.
903
  • המבנה הגיאומטרי של העקומה גורם לרכב הנוסע במהירות השימושית "להדחף" החוצה אל השוליים, או "פנימה" אל הנתיב של התנועה הנגדית.
  • תנאי הנסיעה והראות בעקומה מחייבים הקטנת המהירות השימושית לפניה.
.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

אהתמרורים יוצבו כך שגובה החלק התחתון מעל הקרקע יהיה 100 ס''מ.

באין להציב שני תמרורים מסוגים אלה - אחד על השני - היות ותדמית "החצים" מאבדת את יכלתה להצביע על הכוון הנכון של העקומה.

גתמרור 903 יוצב במקום העקומה עצמה, בצד החיצוני שלה, מול הנהג המתקרב אל העקומה.