תמרור 904

תמרור 904

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : עקומות אופקיות.

פירושו
אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
מזהיר ומדריך את הנהג המגיע מן הזרוע הניצבת בצומת T כי עליו לפנות, ולא יוכל להמשיך ישר .

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

באתרי עבודה, תמרורים אלה חשובים במצבים של עקומות "לחוצות" במקומות לא צפויים או לא נראים היטב.
904
בצמתי קמץ, כלפי הזרוע הניצבת במצבים של חוסר שדה ראיה או העדר תאורה.
.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

אהתמרורים יוצבו כך שגובה החלק התחתון מעל הקרקע יהיה 100 ס''מ.

באין להציב שני תמרורים מסוגים אלה - אחד על השני - היות ותדמית "החצים" מאבדת את יכלתה להצביע על הכוון הנכון של העקומה.

גתמרור 904 יוצב מול הזרוע הניצבת של הצומת, ומעבר לו - כך שלנהג יהיה ברור שלא יוכל להמשיך ישר.