תמרור 909

תמרור 909

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : תנועה דו סטרית.

פירושו
תנועה דו-סטרית .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
מזהיר בפני תנועה דו-סטרית, אחרי שעד אותה נקודה היא היתה חד-סטרית, וניתן היה לצפות להמשכה של התנועה החד-סטרית. .

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אבכל מקרה של מעבר מקטע חד-סטרי לקטע דו-סטרי, שלא בצומת.

בבמקרים של שינויים בהסדרי התנועה עקב עבודות בדרך.

גבמעבר מדרך דו-מסלולית (שבה כל מסלול הוא חד-סטרי) לדרך חד-מסלולית דו-סטרית.

דבדרך חד מסלולית, בנקודה שבה היא הפכה דו-סטרית אחרי שפעלה כדרך חד-סטרית.

.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש. אופן הצבה זה נדרש עקב החשיבות המיוחדת, הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התנועתי - כאחד, למתכונת התנועה באופן חד או דו סטרי. לצורך זה יש להקל, ככל הניתן, על הנהג ולצמצם את הסיכון שהוא לא יבחין בתמרורים. ההצבה הכפולה מגדילה את הסיכוי לקיומו של קשר עין תקין ורציף בין הנהג לאחד התמרורים (לפחות), אם השני יוסתר למשל: על ידי רכב גדול.

מרחק ההצבה שלהם (במטרים), יהיה:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100