תמרור 910

תמרור 910

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : שינוי במספר הנתיבים.

פירושו
שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל מימין .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה

מודיעים על שינוי במספר הנתיבים בהמשך הדרך, תוך ציון מיקומם של הנתיב/ים הנוסף/ים או הנגרע/ים מימין או משמאל, ביחס לשאר הנתיבים.
.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

בקטע דרך, לפני מקום שבו חל בפועל השינוי במספר הנתיבים, אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה, כחלק מהסדרי התנועה בזמן העבודות.
.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

  • ככלל, יוצב התמרור בצד הכביש שבו חל השינוי במספר הנתיבים. בכביש חד מסלולי דו סטרי, יוצב תמיד בצד ימין של הכביש.
  • המרחק בין מקום הצבת התמרור ובין מקום השינוי יהיה בד"כ כ-150 מטר. במקרים מיוחדים יקבע המרחק ע"פ תנאי הדרך והמהירות, למשל בהרחבה או הצרות לקראת ואחרי צמתים.
  • הנתיב הנוסף או הנגרע יסומן על התמרור, בצד ימין או שמאל, שבו הדבר קורה בפועל על הכביש.