תמרור 914

תמרור 914
תמרור 914

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : מעקף.

פירושו
מעקף .

כוחו יפה
בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
לפניך "מעקף" במסלול נסיעה "לא טבעי" או "לא ישר" אשר נועד לעקוף מכשול באתר עבודה. מסלול זה יכול לבוא בצורות שונות ובאורכים שונים, כנגזר מצורת המכשול, אורכו וכו'.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

במקומות שבהם קיים מכשול בדרך שאינו מאפשר את המשך הנסיעה "הרגיל" או "הטבעי", באותה מתכונת כפי שהיה בקטע הדרך עד למכשול. מעבר לאזהרה עצמה יש לתמרור זה גם מסר ש"לא הכל כרגיל".

הנחיות להצבה
באתרי עבודה

התמרור יוצב בצד ימין של הכביש. בכביש חד-סטרי ניתן להוסיף תמרור גם משמאל.
מרחק ההצבה מן המקום (במטרים) יהיה:
  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100