תמרור 916

תמרור 916

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : הודעות.

פירושו
במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב .

כוחו יפה
למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
מציין את המרחק ממקום הצבתו אל המקום אליו מבקשים להפנות את תשומת הלב .

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה