תמרור 917

תמרור 917

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : הודעות.

פירושו
לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו .

כוחו יפה
למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרורים
באתרי עבודה
מציין את אורך הקטע שאליו מבקשים להפנות את תשומת הלב .

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

.

הנחיות להצבה
באתרי עבודה