תמרור 918

תמרור 918

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
חלוקת המיסעה לנתיבים בשני כווני הנסיעה, או בכוון חד-סטרי בלבד.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון
כאשר המיסעה כוללת יותר מנתיב אחד, הסימון מאפשר חלוקת המיסעה לנתיבי נסיעה, על מנת להקל על הנהגים את "השמירה על הנתיב", שהוא אחד מכללי הבסיס לנהיגה נכונה.

הנחיות לסימון
צבע הסימון = כתום.