תמרור 919

תמרור 919

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
כביש או נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203 , 206 עד 212 או 724 עד 724פ. .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
כביש או נתיב או נתיבים מתחלפים אשר הסדרי התנועה בהם משתנים ע"פ כללים שנקבעו בתימרור נפרד. הסימון של נתיב מתחלף בנוי בקו כפול , על מנת להדגיש את המיוחדות שלו.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון
נפחי תנועה או הסדרי תנועה משתנים אשר "לא מסתדרים" עם חלוקת נתיבים קבועה לכל שעות היום או ימות השבוע וכו'.

הנחיות לסימון
צבע הסימון = כתום.