תמרור 920

תמרור 920

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
זוג קוים רצופים המורים על נסיעה בצידם הימני בלבד, תוך הפרדה מלאה בין שני כיווני נסיעה נגדיים. כפועל יוצא מכך, אסור גם לעקוף בקטע זה, אם הדבר כרוך בחציית הקוים. על מנת להקל במצב זה, חובה על הנוהג בבעל חיים ו/או רכב איטי/כבד לרדת לשול, כדי לפנות מקום ואפשרות לרכב שמאחוריו לעקוף ללא חציית הקו הרצוף הכפול.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון
מצבי סיכון המחייבים סימון 920 הם:

  • העדר שדה ראיה בין שני כווני הנסיעה לצורך עקיפה.
  • בעקומה אופקית.
  • בעקומה אנכית.
  • בהתקרבות לצומת.
  • בהתקרבות למעבר חציה מסומן.
  • בהתקרבות למפגש מסילת ברזל.
  • בקטעי מעבר בין קטעים במספר נתיבים שונה.
  • בהמשכה של מפרדה שהופסקה בין שני כווני נסיעה.
  • תנאי מוקדם לסימונו הוא קיומו של רוחב מספיק למעבר שני כלי רכב בו זמנית משני צדי הקו. אם הרוחב הקיים לא מספיק, ממילא לא ניתן למלא אחר הוראות הסימון ויש להמנע מסימון קווי הפרדה רצופים.

הנחיות לסימון
צבע הקוים = כתום.