תמרור 921

תמרור 921

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
קו קטעים צפוף מסמן ומזהיר על התקרבות לקו הפרדה רצוף כפול (920) אשר פירושו גם איסור עקיפה. זהו גם הזמן והמקום לעבור לנתיב שמימין לקו זה. מובן שאין זה המקום להתחיל בתמרוני עקיפה בקטע זה.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון
קו קטעים צפוף לפני קו הפרדה רצוף כפול (סימון 920) או לפני סימון 922 , שבו הקו הרצוף מסומן בצד ימין של כוון הנסיעה.

הנחיות לסימון
צבע הסימונים = כתום.