תמרור 922

תמרור 922

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
מסמן ומגדיר איסור עקיפה לא שוויוני, דהינו: העקיפה אסורה לרכב הנוסע בצד הקו הרצוף, אך מותרת – כאשר הדרך פנויה – לרכב הנוסע בצד של קו הקטעים. הסדר זה בא לקצר את הקטע האסור בעקיפה באותו כוון נסיעה שבו שדה הראייה כבר אינו חסום.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון
בכל מקום שבו נוצר מצב אשר מחייב איסור עקיפה בכוון נסיעה אחד בלבד,כגון:

אבכביש דו סיטרי בעל נתיב אחד בכל כיוון, ללא מיפרדה או בקטעים של עקומה אנכית, אופקית או שניהם יחד.

בבקטע שבו מתבצע צמצום מספר הנתיבים בכיוון נסיעה אחד לטובת כיוון הנסיעה השני, למשל: בכביש דו סיטרי תלת נתיבי ללא הפרדה בקטע המעבר של הנתיב האמצעי מצד לצד.

הנחיות לסימון
צבע הסימונים = כתום.