תמרור 923

תמרור 923

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
מזהיר ומנחה את הנהג הנוסע בנתיב אשר משנה את יעודו, כך שמכאן ואילך נתיב זה משרת פניה או השתזרות בלבד. אזהרה זו באה בנוסף לחיצים (926) אשר אמורים להצביע על כך בפירוט. במצב זה אמור הנהג לבצע תימרון של מעבר לנתיב סמוך )בהתאמה(, אשר מתאים ליעד הנסיעה שלו, אם אינו מתכוון לבצע בעצמו פניה זהה לזו שהנתיב מיועד לה.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון

אבנתיב המשנה את יעודו לפניה בלבד, ימינה או שמאלה בהתאמה, לאחר שבקטע ההתקרבות הוא שימש גם את כלי הרכב שאינם פונים.

בכמו כן משמש לסימון נתיבי השתזרות או התמזגות מן או אל הנתיבים ההמשכיים ביציאה מן הדרך או בכניסה אליה.

הנחיות לסימון
צבע הסימון = כתום.
סימון "קוי המלבנים" נותן לנהג תיחום ברור ומודגש בין הנתיבים הממשיכים ישר לבין הנתיבים "האחרים", כגון: נתיבי פניה בצומת, נתיבי יציאה או כניסה באמצעות נתיבים יעודיים. יתרונם בכך שהם אינם אוסרים מעבר מנתיב לנתיב ומאפשרים לנהג התמקמות פשוטה בנתיב המתאים ליעד הנסיעה שלו.