תמרור 924

תמרור 924

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : קוי ניתוב.

פירושו
קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר .

כוחו יפה
לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
קו קטעים המשמש להנחיה והכוונה של הנהג בעת ביצוע פניה בצומת. ככלל, הקו מסמן תוואי )קשתי( המחבר בין ציר הנסיעה שלפני הצומת, ובין המשכו בציר הנסיעה החדש - אחרי הצומת.

918-924
אתרי עבודה, מעצם הגדרתם, מהוים מקום מאולץ ולחוץ, שבו מנסים לקדם את העבודות במהירות וביעילות המירבית, תוך כדי המשך התנועה במקום, במעין דו-קיום קשה לשני המגמות. במצב זה, אתרי העבודה רגישים ופגיעים יותר ממקומות אחרים, הן לשיבושים בתנועה והן לבעיות בטיחות למיניהן. משום כך, ראוי לוודא כי דווקא באתרי עבודה תהיה הקפדה על איכות ודיוק הסימון, במיוחד מהיבט הנראות שלו ביום ובלילה וכן בהקשר למקדמי החלקה תקניים.

זאת, אף כי במבט ראשון ניתן להקל ולחסוך שם, מפאת משכי הזמן הקצרים יותר שבהם משמשים ההסדרים בשטח.

הצדקים לסימון

אבכל צומת, ככל הנדרש לסימון והדגשה של המשכיות הנסיעה מההתקרבות לצומת ועד היציאה ממנו. חשיבות מיוחדת נודעת לסימון זה בפניות ימינה / שמאלה בצומת, המתבצעות ביותר מנתיב אחד - כך שהנהג נדרש למצוא את דרכו בין איים, מפרדות וקוי הפרדה מקוטעים ורצופים (920 - 918). מצבים אלה ניתן למצוא - בד"כ - בצמתים מרומזרים.

בבתנועות לכוון הישר, ללא המשכיות סבירה, אשר נדרשת בהם הכוונה לגבי נתיב החציה של הצומת והיציאה ממנו.

הנחיות לסימון
צבע הסימון יהיה:

  • במצב רגיל = כתום.
  • בנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית ו/או רכב רב – תפוסה, בהמשך לסימון 503 = צהוב.