תמרור 928

תמרור 928

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : איי תנועה מסומנים.

פירושו
איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם .

כוחו יפה
במקום הסימון, באתר עבודה בדרך .

משמעות הסימון
באתרי עבודה

אאי תנועה מסומן - במקום אי בנוי - בתחום הדרך שהוא "מחוץ לתחום" עבור כלי הרכב, לכל מטרה, כולל: נסיעה, חציה, חניה ועצירה.

בנסיעת הרכב תהיה בצידי השטח המסומן - כנ"ל - ע"פ הסדרי התנועה שנקבעו במקום.

הצדקים לסימון
קביעת הסדרי תנועה בקטעים וצמתים אשר מימושם מחייב:

  • הגדרת שטחי הפרדה מסומנים בין תנועות מסלולים ונתיבים.
  • יצירת המשכיות נסיעה מסודרת בצורה הניתנת לקליטה מיידית ע"י הנהגים, תוך אפשרות להתאים עצמם בקלות להמשכיות זו.
  • הגדרת הירארכיה בין דרכים שונות.
  • קביעת הסדרים לפניות ימינה ו/או שמאלה.

הנחיות לסימון
צבע הסימון = כתום.