תמרור 929

תמרור 929

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : מחסום.

פירושו
מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור .

כוחו יפה
במקום החסימה, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרור
מחסום לרכב בדרך לפני מקומות שמתבצעות בהם פעולות/עבודות מסוגים שונים, המפריעים את התנועה החפשית.

הצדקים להצבה
לפני מקומות בהם מתבצעות פעולות, כגון:

  • עבודות בדרך
  • עבודות בניה או תשתית
  • פעולות אחזקה ותיקונים
  • סימון כבישים
  • תאונה
  • חסימה ע"י המשטרה משיקולים של בטחון ואכיפה

הנחיות להצבה
המוט או זרוע אופקיים יאפשרו חסימת המעבר לכלי רכב.