תמרור 930

תמרור 930

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : סימון מכשולים.

פירושו
עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך .

כוחו יפה
בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרור
באתרי עבודה

אקצה (צד) הדרך! כאשר קיים שול בצידי הדרך, משמעות התמרור היא גם קצה השול.

בכוון הפסים האלכסוניים בכתום – שחור בנויים על אותו הגיון של כוון האלסונים בתמרור 908 . מבנה זה מגדיר גם את הצד הנכון של השול - ימני או שמאלי.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אבעקומות.

בבמידרון.

גבסמוך לתעלות או מכשולים אחרים בצידי הדרך, במיוחד אם השולים צרים.

הנחיות להצבה
יש להציב את בסימנים בניצב לכוון התקרבות הרכב אליהם.