תמרור 931

תמרור 931

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : סימון מכשולים.

פירושו
חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט .

כוחו יפה
במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך .

משמעות התמרור
"חרוטים" במבנה סלחני, אשר מבליטים ומדגישים שטחים מסומנים האסורים בנסיעה או חניה עליהם

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אלהפרדה פיזית בין שתי תנועות סמוכות, כאשר אין מקום לאי בנוי, אך אי מסומן אינו מקבל רמת ציות מספיקה.

בהסדרי תנועה נקודתיים ומיוחדים - לזמן קצר - הדורשים הכוונה מדויקת ומותאמת של התנועה לתנאים במקום.

גלהסדרים יותר ממושכים יש לבצע באמצעות התקני תנועה אחרים.

הנחיות להצבה
החרוטים יוצבו באופן כזה שיתנו לנהג התוויה ברורה וחד משמעית של תוואי הנסיעה המותר. זאת במיוחד על רקע המצב ה"לא ברור" לנהג באתרי עבודה.