תמרור 932

תמרור 932

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : פנס מהבהב באתרי עבודה.

פירושו
פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה .

כוחו יפה
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך .

משמעות הפנס
אות אזהרה יחודי לאתרי עבודה בכביש, אשר בא לידי ביטוי גם ע"י הבהוב בצבע כתום, המיוחד לאתרי עבודה.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אבאתרי עבודה בתחום שבו עלולים להימצא/לעבור משתמשים שונים בדרך, קרי: נהגים והולכי רגל.

בהצמדה לתמרור 901 בפינה העליונה או 902 בצד העליון, בכניסה לקטע דרך באתרי עבודה או ביציאה ממנו.

גהסדרי תנועה זמניים לרגל ארועים שונים במקום.

דהפנס מואר מבפנים ומהבהב. ההבהוב יפעל – בעיקר בשעות החשיכה. בשעות האור אין להבהוב תועלת ממשית בגלל עצמת השמש החזקה ברקע, למעט ימים מעוננים וגשומים.

ההפנס יכול להיות גם דו – צדדי, אם הוא משרת תנועה משני הכוונים.