תמרור 934

תמרור 934

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : לוח נייד מהבהב.

פירושו
לוח נייד מהבהב: הכביש סגור .

כוחו יפה
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך .

משמעות התמרור
באתרי עבודה

א אמצעי אזהרה גדול ובולט מאד על רקע הנוף הכללי. תכונה זו מתקבלת מהמימדים הגדולים יחסית, של פנסים מהבהבים בעצמת אור חזקה – אפילו על רקע השמש. הדבר מאפשר לנהג להתאים את נהיגתו בעוד מועד, הן מבחינת התוואי, הנתיב, המהירות והזהירות.

בתשומת הלב למסרים השונים שניתן להפיק מן הלוח:

  • "הכביש סגור חלקית" – אך ניתן להמשיך לנסוע בתנאים לחוצים, בתוואי המוראה על ידי החץ המהבהב ותמרור 215 - 213, בהתאמה.
  • "הכביש סגור לגמרי" ואין אפשרות להמשיך בנסיעה, כמוראה על ידי "ה – X המהבהב"

הצדקים להצבה
באתרי עבודה בהם העבודה מתבצעת תוך כדי המשך התנועה ונוצרת הפרעה לתנועה השוטפת. הדברים אמורים במיוחד בתנאים של זרימת תנועה בנפחים גבוהים ו/או מהירות גבוהה ו/או במיקום שאינו נראה למרחק מספיק בתנאים הקיימים שם.