תמרור 935

תמרור 935

מקבוצה
תמרורים באתר עבודה : מפרץ לעצירה במצב חירום.

פירושו
מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה .

כוחו יפה
במפרץ .

משמעות התמרור
מודיע על קיומו של מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה, במרחק המצויין בתמרור 916 שמתחתיו, בקטעי כביש שאין בהם שוליים תקניים עליהם אפשר לעצור במצבי חירום ומצוקה.

הצדקים להצבה
באתרי עבודה

אככלל, מפרצים לעצירה במצב חירום יותקנו בדרכים לא עירוניות (מהירות, ראשיות ואזוריות), בצד ימין של הדרך, כאשר השול הימני הוא 3.0 מ' או פחות. ההנחה היא ששול ברוחב כזה לא מאפשר עצירה בטוחה.

במפרצי החירום יבנו במרחקים של כ- 2.0 ק"מ, ככל שלא קיימת יציאה מן הדרך, או אפשרות אחרת או מקום אחר, ששם תוכל להתבצע העצירה.

הנחיות להצבה
תמרורי 935 יוצבו ב- 3 מקומות, בהתקרבות אל מפרץ החירום:

  1. במרחק של כ- 1000 מ' לפני תחילת הלוכסן שבתחילת המפרץ.
  2. במרחק של כ- 500 מ' לפני תחילת הלוכסן שבתחילת המפרץ.
  3. בתחילת הלוכסן עצמו.