תמרורי הוריה

כולל את התמרורים שבהם המסר הוא בנוסח מחייב (בפקודה), בלי להשאיר לנהג שיקול דעת ו/או בחירה לגבי אופן התגובה.
הדבר נובע מן ההשלכות החמורות במיוחד אשר עלולות להיגרם מאי ציות להוראה בתמרור.
לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה


תמרור 201

תמרור 202

תמרור 203

תמרור 204

תמרור 205

תמרור 206

תמרור 207

תמרור 208

תמרור 209

תמרור 210

תמרור 211

תמרור 212

תמרור 213

תמרור 214

תמרור 215

תמרור 216

תמרור 217

תמרור 218

תמרור 219

תמרור 220

תמרור 221

תמרור 222

תמרור 223

תמרור 224

תמרור 225

תמרור 226

תמרור 227

תמרור 228

תמרור 229

תמרור 230

תמרור 231